31. VÝROČNÁ KONFERENCIA
SLOVENSKEJ UROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

5. – 7. jún 2024

Agrokomplex Nitra

Dôležité informácie

Vstup do Agrokomplex: Hlavný vchod B1
Miesto konania: Pavilón K
K dispozícii je parkovisko priamo pred pavilónom K
Kyvadlová doprava: grafikon odchodov a príchodov autobusov bude umiestnený na registrácii a na recepcii v hoteloch

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia.

Je pre mňa veľkou cťou, že Vás po desiatich rokoch môžem pozvať do Nitry na najvýznamnejšie odborné podujatie, 31. Výročnú  konferenciu Slovenskej urologickej spoločnosti a Konferenciu sestier pracujúcich v urológii. Konferencia sa bude konať v dňoch 5.-7. júna 2024 v konferenčných priestoroch výstaviska Agrokomplex.

Veľmi sa teším na účasť zahraničných hostí, priateľov, ktorí si napriek osobnej pracovnej vyťaženosti nájdu čas a svojou účasťou nám prinesú obohatenie vedecké či osobné. Dlhoročné priateľstvá sa sceľujú a vyúsťujú do ďalších projektov. Za mnohými úspešnými projektami v slovenskej urológii stoja zahraniční garanti, dnes osobní priatelia.

Výročná konferencia zostáva fórom na prezentáciu klinických a výskumných výsledkov slovenských, ako aj zahraničných urológov, miestom na plodné diskusie, či osobné stretnutia. Verím, že Vaša aktívna, či pasívna účasť bude odmenená novými poznatkami a plodnými diskusiami.  Súčasná medicína sa rýchlo vyvíja a je nevyhnutné, aby sme boli informovaní o najnovších trendoch, ktoré nám umožňujú poskytovať  najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť našim pacientom. Technologický pokrok rýchlo mení možnosti diagnostiky a liečby a zachytenie týchto trendov, poučenie sa zo skúsenosti iných, je cesta ako rozvíjať slovenskú urológiu. Po rokoch sa na Výročnú konferenciu vracia aj Európska škola urológie a som presvedčený, že zvolená téma detská urológia je vysoko aktuálna.

Osobne si k aktívnej účasti dovolím pozvať mladých autorov. Prezentovanie výsledkov, ich obhájenie na odbornom fóre, či následné zákulisné diskusie budú pre Váš odborný rozvoj nenahraditeľné. Nemôžeme  zabudnúť  ani na sestry, ktoré sú nenahraditeľnou súčasťou nášho tímu.

Významnou súčasťou podujatia je aj účasť farmaceutických firiem, výrobcov medicínskych technológii, nielen ako sponzorov podujatia, ale aj ich pomoc pri organizovaní satelitných sympózií, za čo im patrí vďaka.

Som presvedčený, že v Nitre spoločne strávime dni naplnené kvalitným odborným a spoločenským programom.

Teším sa na stretnutie s Vami

Michal Korček

Vedecký a organizačný výbor

Prezident 31. Výročnej konferencie SUS
MUDr. Michal Korček, PhD.
Vedecký výbor

MUDr. Jozef Babeľa, PhD.

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU

MUDr. Michal Korček, PhD.

MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.

Doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

MUDr. Ladislav Macko

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH

Organizačný výbor

MUDr. Lenka Barreto

Mgr. Miriam Belicová

MUDr. Kamil Duranka

MUDr. Daniel Fajtl

MUDr. Milan Chalachan

MUDr. Ivan Kalinay

MUDr. Michal Korček, PhD.

MUDr. Dajana Kuťková

Lesia Kuťková

MUDr. Anton Maňák

MUDr. Jozef Marko

MUDr. Vladimír Nemčovič

MUDr. Zuzana Róžová

MUDr. Andrej Švelan

Stránky určené odbornej verejnosti!

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?

Tieto stránky sú určené odborným pracovníkom v zdravotníctve.
Informácie nie sú určené pre laickú verejnosť.

Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi vyhláseniami:

Potvrdzujem, že som osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto webových stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.